LIGHT TECHNOLOGIES, Fransa – Stratejik Ortaklıklar ile Büyümeyi Başarmak

Light Technologies LED kullanılan sistem parçalarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve satışı ile ilgilenen genç bir Fransız KOBİ’sidir. IMP3rove değerlendirmesi, inovasyonun yaşam döngüsü adımına, çok daha fazla önem verilmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Şirketin karşılaştığı güçlüklere çözüm olarak, tüm sistemleri bakım anlaşmaları ile entegre etmesi önerilmiştir ve bu öneri sonucu şirketin on bin ünitelik bir pazar payı hedefine ulaşması beklenmektedir.

Yazının Devamı

FORM, Çek Cumhuriyeti - IMP3rove Yardımıyla İnovasyon İletişim Kanallarının Güçlendirilmesi

FORM, küçük, orta ve büyük boy laminat ürünler üretmekte ve yeni ürün geliştirmeden son ürünlerin üretimine kadar karmaşık hizmetler sunmaktadır. IMP3rove, FORM'a şirketin detaylı ve kapsamlı bir değerlendirmesini ve kıyas analizini sağlamıştır. Ortaya çıkan iyileştirme alanları güçlü ortaklarla birlikte projelere katılım ve daha düzenli bir şekilde stratejik düşüncenin desteklenmesini içermektedir.

Yazının Devamı

AUTOMATIZACIONES SIMAC, İspanya - Kârlı Büyüme için Tescilli Ürün Geliştirme

AUTOMATIZACIONES SIMAC, müşterilerine enerji ve süreç verimliliğini artıracak çözümler sunmaktadır. Kamu fonu desteği ile şirket, otomotiv ve rüzgâr enerjisi pazarları için iletişim hatları, güç ve fiber optik kablolarını test edecek yeni bir ürün geliştirmektedir.

Yazının Devamı

ATIS, Fransa - Endüstriyel ve Ticari Gelişim

ATIS, genç bir Fransız şirketi, IMP3rove değerlendirmesinin değerini tecrübe etmiştir ve şirketin inovasyon yönetimi yetkinliklerinin Avrupa'daki diğer şirketler ile kıyas analizi için IMP3rove değerlendirmesine tekrar katılmayı planlamaktadır.

Yazının Devamı

SBC, Fransa - Ekonomik Krizde Hayatta Kalmanın Yolları

SBC, 2005'e kadar bilgisayar çözümleri satışına odaklanmış bir şirketti. Yeni hissedarlar ve yönetim mikrobilgisayar networkleri işleten şirketlere yönelik hizmetler sunma amacıyla faaliyet alanında değişikliğe gitmekteydi. IMP3rove değerlendirmesi çalışan profili değişen takımı motive edecek uzun vadeli bir vizyon oluşturmak için bir yol haritası ve eylem planı tasarlanmasına yardımcı olmuştur.

Yazının Devamı

Transenergie, Fransa - Uluslararası Öneme Sahip bir Avrupa Projesine Dâhil Olma

Transenergie yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve talep tarafı yönetimi alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirket, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik küresel öneriler geliştirmektedir. 1992'den beri Transenergie, 50 ülkede 1000'den fazla projeye imza atmıştır. Şirket, Fransa'da, Avrupa Birliği'nde ve dünya çapında faaliyet göstermektedir. Şirket merkezi Fransa'da Lyon olup, Transenergie Nice (Güney Fransa) ve Fiji'de de bölgesel ofislere sahiptir. IMP3rove değerlendirmesi ile Transenergie Ar-Ge yapısının uluslararası bilinirliğe sahip bir kuruluş olma stratejisi ile uyumlu olması gerektiğini fark etmiştir.

Yazının Devamı

AEA, İtalya - Uluslararası Pazarlarda Azalan Satışlardan Büyümeye Dönüş

AEA, beyaz eşya şirketleri ve otomotiv sektöründeki OEM'ler için test ve kalite kontrol sistemleri üretmektedir. Şirket, uluslararası pazarlarda özelleştirilmiş ürünler sunmaktadır. İnovasyon gibi kompleks bir meseleyi yönetmek, şirketin karşılaştığı temel güçlüklerdendi. Bu noktada, IMP3rove şirketin büyümeye geri dönmesi için değerli bir yaklaşım sağladı. Şirket oldukça özelleştirilmiş ürünleri birden fazla müşterinin ihtiyaçları için kullanarak büyüme potansiyeline ulaştı.

Yazının Devamı

IMS, İngiltere - Doğu Avrupa'da Pazar Geliştirme

IMS sahada pazarlamaya yönelik çözümler sunmaktadır ve hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir. Oxford merkezli bu şirket, IMP3rove programına katılmadan önce Doğu Avrupa pazarlarında genişlemekte güçlük çekmekteydi ve DMA (Doğrudan Pazarlama Derneği) akreditasyonu almak istemekteydi. Bu konularda ilerleme kaydetmede, şirketin inovasyon yönetiminin değerlendirilmesinin avantaj sağlayacağını düşünen şirket yönetimi programa katılmaya karar verdi.

Yazının Devamı

Pilana Tools Wood Saws, Çek Cumhuriyeti - Uzun Dönemli İnovasyon için Fikir Yönetiminin ve İşbirliği İlişkilerinin Geliştirilmesi

PILANA TOOLS Wood Saws 1997'de kurulmuştur ve PILANA TOOLS grubunun bir parçasıdır. Şirket, IMP3rove programına katılmadan önce de ileri teknoloji, kalite ve inovasyon konularında gelişimin öneminin her zaman farkında olmuştu. Şirket, grup içindeki diğer şirketleri de inovasyon sürecine dâhil edebileceği düşüncesi ile IMP3rove programına katılmaya karar verdi.

Yazının Devamı

IAN Mosey, İngiltere - Zirai Arz Piyasalarında Genişleme

Ian Mosey zirai yem üreticisidir. Yükseköğrenim kurumları ve diğer kurumlardan alınan beslenme uzmanlığı ve yetkinlikleri ile işbirliği içinde geliştirilmiştir. Şirket, Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmakta ve pazar eğilimlerini takip etmek ve öne geçmek için Ar-Ge bulgularını gözden geçirmektedir. Ian Mosey tarımdan zirai arza farklılaşmış, genişleyen ve daha fazla gelişmekte olan bir firma olarak IMP³rove programına katılmıştır. IMP³rove, durum değerlendirmesi yapılması ve daha fazla geliştirme ve genişlemeyi sağlamak için şirkete dışarıdan uzmanlık sunmuştur.

Yazının Devamı

Ionic, İngiltere - Yükselen Değerleme

Ionic Solutions kimya sektöründe faaliyet gösteren bir ileri teknoloji şirketidir. 2000 yılında şirketin yöneticiler tarafından satın alınmasını takip eden süreçte, şirket, yeni ürün ve çözümler geliştirmekte zorluklarla karşı karşıya kalmıştı. IMP3rove değerlendirmesine göre, şirket, küresel piyasalarda bir oyuncu olarak, yeni ürün ve hizmetleri ile hatırı sayılır bir büyüme göstermiş, ancak bu durum yönetim sistemleri üzerindeki karmaşıklığı artırmıştı. Değerlendirme sonrasında alınan aksiyonlar, Haziran 2009 yılında hatırı sayılır bir miktara karşılık, tüm ürün ve üretim hatlarının satışını sağlayan bir şirket değerlemesini sağlamıştır.

Yazının Devamı

Tam Telesante, Fransa - Yeni İş Birimlerinin Oluşturulması

Teletıpta önemli bir oyuncu olan Tam Telesante, 1995 yılında kurulmuş, IMP3rove metodolojisine dayanan online değerlendirmeye katıldığında uzaktan izleme ve teşhis alanında 13 yıllık uzmanlık kazanmış bir firma idi. Tam Telesante, kuruluşundan itibaren her zaman en iyi teknolojiyi sunmak için gerekli çözümleri öngörmüş ve birçok operasyonel teletıp çözümünde öncü olmuştu. Bu olumlu yanların yanında, IMP³rove değerlendirmesi, şirket için ana gelişme alanlarından birinin şirketin tek kişiye dayanmasını önlemek olduğunu gösterdi. Farklı pazar segmentlerine hitap etmek amacıyla, şirketin içerisinde üç ayrı iş birimi kurulması ve bunların ayrı yöneticiler tarafından yönetilmesi gerekiyordu.

Yazının Devamı