İnovaLİG'e katılan firmalar www.imp3rove.de adresinden değerlendirme anketini dolduracaktır. Bu anket IMP3rove metodu ile paralel bir yapıda olup, IMP3rove "House of Innovation" çerçevesindeki inovasyon yönetimi yetkinliği değerlendirme eksenlerine göre hazırlanmıştır. Değerlendirme anketi, temel olarak, İnovaLİG'e katılan şirketlerin inovasyon yönetiminin rekabetçiliğe ve sürdürebilir büyümeye olan katkısı için bir göstergedir. Şimdiye kadar, Avrupa'da yaklaşık olarak 3000 şirket bu değerlendirmeden faydalanmıştır.

Aşağıda değerlendirme anketinde bulunan örnek sorulara ulaşabilirsiniz.

1. İnovasyon Stratejisi

İnovasyon vizyonu

Şirketiniz gelecek için net bir vizyona sahip midir? Yanıtınız evet ise aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bu vizyonu doğru tanımlar?

 • Tüm çalışanların erişebileceği şekilde belgelendirilmiştir
 • İnovasyon ile açık şekilde ilintilidir
 • Tedarikçiler ve müşteriler tarafından net olarak anlaşılmaktadır
 • İnovasyon partnerleri tarafından net olarak anlaşılmaktadır

2. Organizasyon ve Kültür

İnovasyon için kültürel hazırlık durumu

Yönetici ekibiniz aşağıdaki dillerden hangisini ya da hangilerini mesleki seviyede bilmektedir?

 • İngilizce
 • Fransızca
 • Almanca
 • İtalyanca
 • İspanyolca

3. İnovasyonun Yaşam Döngüsü Yönetimi

a. İnovasyonun Yaşam Döngüsü Süreci

Kâra geçiş süresi

Ortalama olarak, en kârlı ürün/hizmet gruplarınızın projenin onaylanma aşamasından kâra geçiş noktasına ulaşması ne kadar sürmektedir?

  Ürün/hizmet grubu 1 Ürün/hizmet grubu 2
Kâra geçiş süresi (Ay cinsinden) 5.0 5.0

b. Fikir Yönetimi

Fikir yönetimi döngüsü

Ortalama olarak, en fazla umut vadeden fikirlerin seçilmesi ve geliştirme aşamasına gelmesi ne kadar sürmektedir?

  Süre (Gün cinsinde)
Fikir yönetimi döngüsü süresi 5.0

c. Ürün/Hizmet/İş Modeli/Organizasyon ya da Süreç Geliştirme

Geliştirme süreci

Ürün, hizmet, süreç ve organizasyon ya da iş modeli geliştirme için ne ölçüde formel (açıkça belirlenmiş aşamalar, kilometre taşları vb.) süreçlere sahip bulunmaktasınız?

  Mevcutta hiç yok           Mevcutta fonksiyonel
  1 2 3 4 5 6 7
Ürün inovasyonu
Hizmet inovasyonu
Süreç inovasyonu
Organizasyon inovasyonu
İş modeli inovasyonu

d. Piyasaya Sunma ve Sürekli İyileştirme

Müşteri bilgisinin entegrasyonu

Ortalama olarak, bir yıl içinde müşteri verileri ve müşteri geribildirimi ne sıklıkla analiz edilmektedir?

  Müşteri verileri Müşteri geribildirimi
Analiz sıklığı (bir yılda kaç defa) 5.0 5.0

4. Olanak Sağlayan Faktörler

Teşvikler ve ödüller

Çalışanlarınıza inovasyon ile ilgili teşvikler sağlamakta mısınız? Yanıtınız evet ise aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bu teşvikler kapsamındadır?

 • Ekstra para ile ödüllendirmek
 • Yöneticiler aracılığı ile takdir
 • Şirket inovasyon ödülü
 • Fikirleri geliştirmek ve test etmek için imkân sağlamak
 • Dışarıdan (kamu) fon sağlamak için idari destek
 • İnovasyon için teşvik bulunmamaktadır

5. İnovasyon Sonuçları

İnovasyondan sağlanan faaliyet kârı

Yüzde olarak, son dört yılda inovasyondan sağlanan faaliyet kâr marjınız tahminen ne kadardır?

  Son yılda Bir yıl önce İki yıl önce Üç yıl önce Dört yıl önce
İnovasyondan sağlanan faaliyet kâr marjı (toplam faaliyet karı/FVÖK yüzdesi olarak) 5.0 - - - -

Anket değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkacak olan detaylı değerlendirme raporunun örneği için tıklayınız.

Anket değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkacak olan detaylı değerlendirme raporunun örneği için tıklayınız.