Genel işleyiş, merak edilenler ve başarı öyküleri

İnovaLİG nedir?

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, uluslararası yönetim danışmanlığı firması IMP3rove işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG ile şirketler hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarışacak hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı bulacaklardır.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında inovasyonun ve buna bağlı olarak yaratılacak katma değerin çok önemli bir rol oynayacağı şüphesizdir. Bu yolda, bizler de İnovaLİG programı ile ülkemizde gerek kamu gerek özel sektör kuruluşlarında inovasyon bilincini geliştirmeyi amaçlamaktayız. İnovaLİG ile Avrupa'da 17 ülkede uygulanan ve IMP3rove yürüttüğü IMP3rove metodolojisine dayanan bir kurguyla, ülkemize ciddi bir fikri sermayeyi aktarmaya çalışacağız. IMP3rove işbirliğiyle oluşturacağımız İnovaLİG programı ile Türkiye'deki firmaların inovasyon karnelerini çıkararak her yılın inovasyon liderlerini belirleyeceğiz.

İnovaLİG'de yer alan firmalar hem Türkiye hem de Avrupa standartlarında inovasyon karnelerini elde etmiş olacaklar. Dolayısıyla, bu program ile şirketlerin organizasyonlarına ve günlük operasyonlarına inovasyon kültürünü yerleştirmeleri için oldukça önemli bir fırsat sunuyoruz. Türkiye'nin yaratıcılık potansiyelini, doğru inovasyon yönetim yetkinlikleri ile katma değere dönüştürmeyi hedefliyoruz.

IMP3rove metodunun, inovasyonu gerçekleştirmiş ve inovatif projeler ile başarıya ulaşmış şirketleri proje bazında ödüllendirmekten öte, inovasyon yönetimi ve sistematik inovasyon yetkinlikleri kazanılması için yapılan çalışmaları ödüllendiren bir mantığı vardır. Bu şekilde, katılımcı şirketler için inovasyonun, sadece bir sonuç değil; sürdürülebilir ve tekrarlanabilir ödüller getiren yapısal bir süreç olmasını hedefliyoruz.

İnovaLİG'in yurtdışındaki benzer çalışmalardan farkı nedir?

TİM olarak IMP3rove ile ortak yürüttüğümüz bu programın benzerlerinden en büyük farkları, inovasyon yetkinlikleri değerlendirmesinde IMP3rove başarısı kanıtlanmış IMP3rove metodolojisinin kullanılacak olması, bir inovasyon programının ilk kez böylesine geniş bir çapta ve ulusal boyutta uygulanması ve TİM ve IMP3rove güçlü işbirliğidir. Bu kapsamlı ve farklı çalışmanın, ülke çapında inovasyona verilen önemi en üst seviyeye çıkarmada ciddi katkı sağlayacağını ve emsal çalışmalarda benzeri görülmemiş bir etki yaratacağına inanıyoruz.

İnovasyon yönetiminin ve bilincinin yaygınlaştırılması için önemli bir adım ve farkındalık yaratmak için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sektör temsilcilerine kadar herkesin bu konuda katkı sağlıyor olması önemli bir destek faktörü ve diğer ülkelerdeki örneklerine göre ayrıştırıcı bir etmen olmuştur.

İlk yılda ulaşılan 460 başvuru sayısı ile Türkiye, katılımın en fazla olduğu ülkelerden biri haline gelmeyi ilk yıldan başarmıştır. Ulusal boyutta, çalışmanın hem kamu hem de özel sektör iştirakleri tarafından bu şekilde sahiplenilmesi tüm sektörler için birer itici güç oluşturmuş ve katılımcı sayısının artışının ötesinde sektörel ve büyüklük olarak ciddi bir çeşitliliğe ulaşılmıştır.

İnovaLİG nasıl işleyecek?

İnovaLİG'e kayıt olan firmalar, ilk aşamada, internet üzerinden kapsamlı bir anket değerlendirmesini tamamlayacaklar. Anket ile ilgili bilgilendirme kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız. İlk aşama sonucunda, katılımcı her bir firma yaklaşık 100 sayfa uzunluğunda, kendi yetkinliklerinin, yerel ve uluslararası pazarlardaki benzerleri ile karşılaştırıldığı bir kıyas analizi raporuna sahip olacak. Firmalar, bu kıyas analizi raporu kapsamında, IMP3rove inovasyon yönetimi metodolojisindeki 5 kategori çerçevesinde kendi yetkinliklerini değerlendirme şansını elde edecek.

Anketlere göre en iyi değerlendirme sonuçlarına sahip 250 firma, ilk tura geçecek. Firma raporlarının İnovaLİG jürisi tarafından detaylı incelemesi ile Büyük Firma ve KOBİ ölçeğinde ayrı ayrı olmak üzere inovasyon yönetiminin 5 kategorisinin her birinden seçilecek ilk 10 firma, yarı finallere katılmaya hak kazanacak.

Yarı finale kalan firmalar ziyaret edilerek ya da telekonferans yöntemiyle inovasyon yönetimi yaklaşımları ve yarı finale kaldıkları kategori ile ilgili uygulamaları ele alınacak. Yapılan toplantılar ve jüri değerlendirmesi sonucu her kategoride ilk 5 firma, finale yükselecek. Final aşamasında, firmalar hazırladıkları sunumları İnovaLİG jüri üyelerine takdim edecek, jüri üyeleri bu bilgiler ışığında 5 inovasyon kategorisinde ilk 3 şirketi ve inovasyon şampiyonlarını belirleyecek.

İnovaLİG'e kimler katılabilir?

İnovaLİG programına katılım, tüm özel sektör firmaları ve kamu kuruluşlarına açıktır. Özel sektör firmaları ve kamu kuruluşlarına yönelik herhangi bir büyüklük, sektör, vb. katılım kısıtlaması bulunmamaktadır.

İnovaLİG 2022 yılında 1507 firmalık başvurusu sayısı ile Türkiye, katılımın en fazla olduğu ülkelerden biri haline gelmiştir. İnovaLİG 2022 katılım istatistikleri aşağıdaki gibidir.

İnovaLİG 2022 - Katılım İstatistikleri

Sektörlere Göre Dağılım

Şehirlere Göre Dağılım

Holdinglerin bünyesindeki firmalar için başvuru prosedürü nedir?

Holding çatısı altında faaliyet gösteren farklı firmaların farklı inovasyon yetkinliklerine sahip olduklarına inanmaktayız. Bu nedenle, holding bünyesinde olan ve başvuru yapmak isteyen her bir firmanın kendi isimleri altında başvuru yapmaları gerekmektedir.

İnovaLİG'e katılım ücretli midir?

Katılımcılardan tüm program çerçevesinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

İnovaLİG'e başvuru için önemli tarihler ve dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Firmalar ve kamu kuruluşları, başvurularını İnovaLİG ana sayfasındaki kayıt formunu doldurarak online olarak gerçekleştirebilirler.

Başvuru sırasında, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi adına başvuru formunda yer alan tüm alanların eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir.

Her firmadan tekil başvuru alındığını teyit edebilmek amacıyla, başvurularda firma vergi numarası bildirilmesi gerekmektedir.

Firmalar ve kamu kuruluşları, başvurulara dair sorularını yöneltmek amacıyla info@inovalig.com adresine e-posta gönderebilir ya da 0 212 454 04 62 numaralı telefonu arayarak destek alabilirler.

İnovaLİG programının önemli kilometre taşlarını da belirten kapsamlı akış şeması, aşağıdaki gibidir.

-Akış Şeması-

İnovaLİG Akış Şeması

İnovaLİG'in somut faydaları nelerdir?

Programın temel amacını kısaca "inovasyon"u kurumların sürdürülebilir büyümeyi yakalaması ve operasyonlarında verimliliği sağlayabilmesi adına bir basamak haline getirmek” olarak özetleyebiliriz. Nitekim, programdaki ortağımız IMP3rove geçtiğimiz 7 yıllık süreçteki deneyimlerinde bir araya gelen binlerce şirketten oluşan veri tabanına baktığımızda da, inovasyon yetkinlikleri üst düzeyde olan kurumların büyümede şampiyon olduklarını, ayrıca etkin inovasyon yönetiminin bu firmaların maliyetlerini azalttığını görmekteyiz.

Biraz daha detaylı bakacak olursak, bir projeden ziyade uzun soluklu bir program olarak tanımladığımız İnovaLİG, kapısını her ölçekten, her sektörden, her alandan tüm kurum ve kuruluşlara açan bir inovasyon disiplinidir. Bu bağlamda, katılımcılar büyük ölçekli bir firma da olabilir, bir KOBİ de olabilir veya bir kamu kuruluşu da olabilir. Faaliyet alanından bağımsız olarak, programa ilk adımlarını atan kurum ve kuruluşların mevcut inovasyon yetkinlikleri, başlangıç anketi vasıtasıyla 5 farklı boyutta değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde katılımcıların iyi uygulama örneklerine kıyasla inovasyon alanında gelişim kaydetmeleri gereken noktalar ve almaları gereken aksiyonlar belirlenir. Belirlenen aksiyonlar, temelde katılımcıları sürekli ve etkin bir inovasyon yönetim döngüsüne sokabilmeyi ve orta-uzun vadede oluşturdukları inovasyon yetkinliklerinin meyvelerini büyüme ve verimlilik olarak toplayabilmelerini sağlamayı hedefler. Ayrıca, İnovaLİG, uzun soluklu bir program olması sebebiyle, katılımcılara her yeni müsabaka yılında rekabet etme ve yol haritalarını hayata geçirdikçe elde ettikleri faydaları yerel ve uluslararası arenada test etme imkânını sağlamaktadır.

İnovaLİG'in amacı ve somut faydası, sadece başarılı inovasyon projelerini ödüllendirmek değil, inovasyonu sürdürülebilir bir süreç olarak gören şirketleri ödüllendirmektir. Bu kapsamda, İnovaLİG, "IMP3rove House of Innovation" yapısını kullanarak stratejiden sonuca tüm inovasyon adımlarını değerlendirmekte ve bu sonuçların organizasyonlarca içselleştirilmesi ve yapısallaştırılmasını hedeflemektedir.

İnovaLİG programının başarı örnekleri nelerdir?

IMP3rove Avrupa'da yürüttüğü İnovaLİG'e paralel programlardan başarı öyküleri, temelde katılımcıların sürdürülebilir ve karlı büyüme yolunda deneyimledikleri sıkıntıları ve inovasyonu bir basamak haline getirerek bu sıkıntıları nasıl aştıkları hususunda detayları içermektedir. Çok çarpıcı bir örnek olarak; İngiltere'de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve arz-talep dengesindeki değişim neticesinde düzenli olarak zarar eden ve yeni pazar segmentleri arayışına giren bir firmanın hikâyesini verebiliriz. Yeni bir pazar segmentine giriş yapmak isteyen fakat gerekli yetkinlikleri olmayan firmaya özel giriş analizi, hızlı kazanımlar ve yol haritası hazırlanıyor. Paylaşılan çıktılar çerçevesinde temel olarak inovasyon yaşam döngüsü süreçleri, erken kazanım alanları ve Ar-Ge yönetimi sisteminin hayata geçirilmesi üzerine tavsiyelerde bulunuluyor. Firma çıktıları içselleştirip tavsiyeleri hayata geçirerek, bir yıl içerisinde yeni giriş yaptığı pazar segmentinden yarattığı gelir vasıtasıyla tekrar karlı bir şirket haline geliyor.

Benzer bir diğer örnek olarak da İtalya'da yazılım sektöründe faaliyet gösteren ve tüm çabalara rağmen kısıtlı bir pazar payına ulaşmaktan şikâyet eden bir firmanın hikâyesini verebiliriz. 25 yıldır yazılım sektöründe faaliyet gösteren ve hava yollarına yazılım geliştirerek yaşamına başlayan firma, pazar payını artırabilmek için ürün kalitesini yükseltirken, ürün geliştirme süresi ve maliyetini düşürmek ve ayrıca çalışan kalitesini iyileştirmenin şart olduğunu görüyor. Bu doğrultuda programa katılan firma, ilk değerlendirme neticesinde oldukça düşük skorlar aldığını görüyor ve başarı için bünyesinde köklü değişiklikler yapmanın gerekliliğini anlıyor. Bunun üzerine, firma için bir yol haritası oluşturuluyor ve bu yol haritası kapsamında özellikle inovasyon stratejisinin oluşturulması, kurumsal kültürün değişimi ve inovasyon yaşam döngüsünün yönetimi konularına değiniliyor. Programın etkisiyle yeniden yapılanma sürecine giren firma, dış etkenlere yanıt veren bir teknoloji yol haritasını hayata geçiriyor: Firma, inovasyonu DNA'sına kazıyabilmek adına değişim yönetimi programını başlatıyor, tüm CRM altyapısını yeniliyor ve Ar-Ge alanında AGILE metodolojisini hayata geçiriyor. Attığı adımlar neticesinde firma, müteakip 2 yıl içerisinde mevcut yerel pazar payını 1,5 katına çıkarırken, yurtdışı pazarlara da açılma atılımını gerçekleştiriyor.

Özetle başarı öyküleri, Türkiye'den katılım gösterecek firmalar için de örnek teşkil eden ve programın müspet başarısını tüm açıklığıyla gözler önüne seren vaka analizlerinden oluşuyor.

İnovaLİG Şampiyonlarının başarı hikayelerinin yer aldığı videolara da buradan ulaşabilirsiniz.