IMP3rove Değerlendirme Raporu Oluşturma Kılavuzu

Firmalar IMP3rove Değerlendirme Raporu Oluşturma Kılavuzunu aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

Kılavuzu İndir

İnovasyon Yönetimi

İnovaLİG programının stratejik ortağı IMP3rove, program süresince şirketlerin inovasyon yönetimi yetkinliklerini 5 ana eksende değerlendirecektir:

 1. İnovasyon stratejisi

  Şirketin genel stratejisinin ve inovasyon stratejisinin, şirket için maksimum faydayı sağlayacak projelere yöneltilip yöneltilmediğini değerlendiren eksendir.

 2. İnovasyon organizasyonu ve kültürü

  Şirketin organizasyonunun ve inovasyon ağının, inovasyon yönetimine ne derecede katkı sağladığını ve inovasyon yönetiminin ne ölçüde şirket organizasyonunda içselleştirildiğini değerlendiren eksendir.

 3. İnovasyon yaşam döngüsü süreçleri

  Fikir yönetimi, ürün/servis/iş yönetimi ve ürün piyasaya sunma ve sürekli iyileştirme konularını içeren, inovasyon yaşam döngüsü süreçlerinin şirketin inovasyon yönetimine ne derece entegre edildiğini değerlendiren eksendir.

 4. Etkinleştirici faktörler

  Bilgi teknolojileri, proje yönetimi, fikri mülkiyet hakları ve insan kaynakları yönetimi gibi inovasyon yönetiminin olumlu etkisini artırabilecek etkinleştirici faktörlerin şirketteki mevcudiyet durumunu değerlendiren eksendir.

 5. İnovasyon sonuçları

  Şirketin uyguladığı inovasyon yönetimi aktivitelerinin satış, operasyonel kar vb. iş başarısı göstergeleri üzerinde ne denli etkili olduğunu değerlendiren eksendir.

İnovaLİG programı çerçevesindeki online değerlendirme sonrasında, her firma kendilerine özel yaklaşık ~100 sayfalık bir değerlendirme raporuna erişebileceklerdir. Rapor dahilinde, firmalar bu beş eksende ve detaylı alt konularda kendilerini gerek ortalama skorlar, gerekse inovasyon yönetimini en iyi şekilde uygulayıp büyüme şampiyonları olmuş şirketlerin skorları ile kıyaslayabileceklerdir.

İnovaLİG kapsamında gerçekleştirilecek değerlendirmeyle firmalar mevcut inovasyon yönetimi yeteneklerinin fotoğrafını çekmekle kalmayacaklar. Bunun yanı sıra, gelecek dönemde inovasyon yönetiminin hangi ekseninde aksiyon almaya yönelmeleri gerektiğini de görebileceklerdir.

Online değerlendirmeden çıkacak sonuçlar ve yol haritası, inovasyon yönetiminde 4 ana alanda iyileştirmeleri hedefleyecektir. Ana hedeflerden biri, yürütülen inovasyon projelerinde başarı oranını artırmak olacaktır. Bunun yanında, yürütülen projelerde geliştirme verimliliğini artırarak pazara gidiş süresini kısaltmak, bunu müteakiben daha hızlı kara geçmek ve devam eden süreçte devamlı iyileştirmelerle rekabetçi konumu korumak, İnovaLİG değerlendirmesi sonucunda firmaların eğilmesi hedeflenen alanlar olacaktır.

İnovaLİG programı değerlendirmesinin sonuçlarına göre uygulanacak bir yol haritasının, şirketler için değer yarattığı hipotezi, finansal verilerle de desteklenmektedir: IMP3rove geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği ve IMP3rove metodolojisine paralel olarak değerlendirmelerin yapıldığı Avrupa İnovaLİG yarışmalarındaki kazananlarının, rakiplerine göre şirket değerlerini çok daha hızlı artırdıkları görülmüştür.